Beth yw 'Eiriolaeth'?

Sut gall Eiriol helpu?

Datganiadau cleientiaid

http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-slider-image-1-1.jpg http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-slider-image-1-1.jpg
http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-green-man-text-2.png http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-green-man-text-2.png
http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-pink-man-text-2.png http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-pink-man-text-2.png
http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-blue-woman-text-2.png http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-blue-woman-text-2.png
http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-pink-man-2-text-2.png http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-pink-man-2-text-2.png
http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-green-woman-text-2.png http://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-green-woman-text-2.png

Eiriolaeth Annibynnol dros Iechyd Meddwl a Gofalwyr

Ers 2003 mae Eiriolaeth Annibynol Iechyd Meddwl sefydliad Eiriol wedi ymroi i gefnogi'r sawl sydd yn dioddef â phroblemau iechyd meddwl a'u gofalwyr.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn rhad ac am ddim. Mae'r gwaith wedi ei ariannu gan ein gwaith i godi arian dros yr elusen, a hefyd trwy gefnogaeth hael sefydliadau fel Cyngor Sir Gâr, Banc Lloyds, a Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae gyda ni dîm o eiriolwyr ymroddedig, sydd yn cael eu cefnogi gan Fwrdd Reoli yr Ymddiriedolwyr. Mae gan y tîm o eiriolwyr amrywiaeth o gymwysterau, a mae rhai ohonynt wedi defnyddio'r gwasanaeth eu hunain yn y gorffennol.

Rydym yn cefnogi'n heiriolwyr i astudio am Gymwyster Eiriolaeth Cenedlaethol, a fel sefydliad rydym wedi cael cydnabyddiaeth  am safon ein gwasanaeth trwy ennill y  (Quality Performance Mark) yn Ebrill 2017.

Rydym yn hyrwyddo safbwynt ein cleientiaid ar lefel lleol a chenedllaethol trwy gyfarfodydd a thrwy sefydliadau yr ydym wedi partneru â nhw. Rydym yn herio'r gwarth ('stigma') sy'n aml yn dod i'r wyneb wrth ddelio ag iechyd meddwl. Gellir gweld ein ystadegau diweddaraf ar y dde, a mae’n system “dosbarthiad” arloesol wedi ein galluogi i gwrdd â’r galw cynyddol am ein gwasanaeth.

Rydym yn ceisio cynyddu'n gwasanaethau yn gyson , i geisio ateb y galw am eiriolaeth yn Sir Gâr a thu hwnt yng Ngorllewin Cymru. Rydym yn awyddus i ddenu gwirfoddolwyr i weithio o fewn i  Eiriol, felly gofalwch gysylltu gyda ni os oes gennych ddiddordeb.

For the last 10 years Eiriols Independent Mental Health Advocacy Service has been dedicated to supporting those suffering with mental health issues and their carers in Carmarthenshire.