Beth yw 'Eiriolaeth'?

Sut gall Eiriol helpu?

Datganiadau cleientiaid

HYSBYSEB

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Dydd Mercher 27ain Tachwedd 2019 Am 2 yp
Ystafell Gyfarfod Eiriol, 59 Stryd y Brenin, Caerfyrddin

https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-slider-image-1-1.jpg https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-slider-image-1-1.jpg
https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-green-man-text-2.png https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-green-man-text-2.png
https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-pink-man-text-2.png https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-pink-man-text-2.png
https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-blue-woman-text-2.png https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-blue-woman-text-2.png
https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-pink-man-2-text-2.png https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-pink-man-2-text-2.png
https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-green-woman-text-2.png https://www.eiriol.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/eiriol-front-graphic-green-woman-text-2.png

Eiriolaeth Annibynnol dros Iechyd Meddwl a Gofalwyr

Ers 2003 mae Eiriolaeth Annibynol Iechyd Meddwl sefydliad Eiriol wedi ymroi i gefnogi'r sawl sydd yn dioddef â phroblemau iechyd meddwl a'u gofalwyr.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn rhad ac am ddim. Mae'r gwaith wedi ei ariannu gan ein gwaith i godi arian dros yr elusen, a hefyd trwy gefnogaeth hael sefydliadau fel Cyngor Sir Gâr, Banc Lloyds, a Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae gyda ni dîm o eiriolwyr ymroddedig, sydd yn cael eu cefnogi gan Fwrdd Reoli yr Ymddiriedolwyr. Mae gan y tîm o eiriolwyr amrywiaeth o gymwysterau, a mae rhai ohonynt wedi defnyddio'r gwasanaeth eu hunain yn y gorffennol.

Rydym yn cefnogi'n heiriolwyr i astudio am Gymwyster Eiriolaeth Cenedlaethol, a fel sefydliad rydym wedi cael cydnabyddiaeth  am safon ein gwasanaeth trwy ennill y  (Quality Performance Mark) yn Ebrill 2017.

Rydym yn hyrwyddo safbwynt ein cleientiaid ar lefel lleol a chenedllaethol trwy gyfarfodydd a thrwy sefydliadau yr ydym wedi partneru â nhw. Rydym yn herio'r gwarth ('stigma') sy'n aml yn dod i'r wyneb wrth ddelio ag iechyd meddwl. Gellir gweld ein ystadegau diweddaraf ar y dde, a mae’n system “dosbarthiad” arloesol wedi ein galluogi i gwrdd â’r galw cynyddol am ein gwasanaeth.

Rydym yn ceisio cynyddu'n gwasanaethau yn gyson , i geisio ateb y galw am eiriolaeth yn Sir Gâr a thu hwnt yng Ngorllewin Cymru. Rydym yn awyddus i ddenu gwirfoddolwyr i weithio o fewn i  Eiriol, felly gofalwch gysylltu gyda ni os oes gennych ddiddordeb.

For the last 15 years Eiriol's independent mental health advocacy service has been dedicated to supporting those suffering with mental health issues and their carers in Carmarthenshire.