Eiriol – Ein Hanes

Gwasanaeth eiriolaeth iechyd meddwl yw Eiriol, a gafodd ei sefydlu yn 1998 o dan reolaeth Cyngor Ar Bopeth Sir Gâr. Yn 2003, ar ôl gwrando ar y sawl oedd yn defnyddio ein gwasanaeth, fe ddaethom yn sefydliad annibynnol, gyda bwrdd o ymddiriedolwyr, a’r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi defnyddio’r gwasanaeth eu hunain.

Yn 2003, gyda’n arian yn dod wrth y bwrdd iechyd lleol a’r cyngor sir, roedd gyda ni dim ond un eiriolydd llawn amser yn darparu eiriolaeth i gleientiaid mewn wardiau ysbyty, â oedd yno fel canlyniad i’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Fe wnaethon ni gydnabod fod y galw am ein gwasanaeth yn fwy na allen ni ddarparu gydag un eiriolydd. Felly fe wnaethon gais am fwy o arian i fedru cynnig y gwasanaeth yn y gymuned hefyd. Erbyn hyn, mae Eiriol yn cyflogi staff o 12 ac yn cynnig tri math o wasanaeth yn Sir Gâr.

Beth mae Eiriol yn ei wneud?

Gweithgareddau
Providing community mental health advocacy for people with mental health issues and their carers in Carmarthenshire.

Prif wasanaethau
Our three major projects are : Generic Mental Advocacy for adults aged 18-50, 50+ Automony Advocacy for adults aged 50+ and Carers Advocacy for adults caring for others with mental health issues.

Ymddiriedolwyr a Rheolaeth
Our board of trustees, led by Dinah Davies, and our manager, Mrs Lynn Howells (Manager) oversee the activities at Eiriol