Plant a Phobl Ifanc

Gwasanaeth newydd yw hwn i gefnogi pobl ifanc i’w galluogi i fynegi eu hunain ac i ddweud beth sy’n eu poeni, sy’n fater pwysig iawn yn ein barn ni.

Os nad ydych yn siwr â phwy y gallwch chi siarad neu at bwy y gallwch chi droi, gallith un o eiriolwyr Eiriol eich cefnogi. Am gymorth cyfrinachol am ddim, cysylltwch ag Eiriol trwy ffonio 0800 206 1387.

Gallwn eich helpu os ydych chi’n poeni am:

  • Y ffordd r’ych chi’n teimlo - dan straen, neu yn isel eich ysbryd
  • Bwlio - Trwy’r wê, yn gorfforol, yn gymdeithasol, neu ar lafar
  • Cyfryngau cymdeithasol
  • Gwaith ysgol
  • Cyffuriau neu alcohol
  • Bod yn ofalwr ifanc
  • Perthynas gydag eraill

Gallith eiriolydd gyd-weithio gyda chi i edrych mewn i’ch opsiynau a’ch helpu i wneud y dewisiadau sydd orau i chi.