Melanie Reid – Newyddiadurwraig

January 5, 2018

Ar hap y deuthum ar draws Melanie Reid wrth ddarllen papur dyddiol (Y Times) ffrind i fi un dydd Sadwrn, a rwy nawr yn prynu’r papur yn rheolaidd. Am £1.70 mae colofnau gan Caitlin Moran, Giles Coren a phôsau difyr yn ei wneud yn werth yr arian bob dimau. Ysgrifennu am ei bywyd fel quadriplegic ar ôl cwympo o’i cheffyl mae Melanie Reid. Mae hi’n byw mewn cadair olwyn, yn gyrru cerbyd wedi’i addasu ar ei chyfer, ac yn ysgrifennu colofn wythnosol yn y gylchgrawn lliw sy’n dod gyda’r Times.

Pam mae colofn Melanie yn werth ei ddarllen bob wythnos? Dyw hi ddim wedi rhoi lan- mae hi o hyd yn cael gwaith cerdded hyd yn oed ychydig o gamau. Mae hi’n adlewyrchu ar ei theimladau heb hunan-dosturi. Mae hi’n gweld yr ochor ddoniol wrth iddi ddisgrifio ei hymdrechion, ac mae’n benderfynol o gynnal ei hwyliau da er gwaethaf yr anhawster gyda‘i chorff. Mae hi’n dal teimladau annwyl tuag at ei theulu a’i ffrindiau – dyw hi ddim yn teimlo’n chwerw o gwbl. Mae hi’n dal i fyw mewn gobaith y bydd y byd meddygol yn cael hÿd i ffordd i’w gwella fel ei bod yn gallu cerdded eto ryw ddydd – ond dyw hi byth yn sôn am hynny.

Mae hanes Melanie yn un sy’n codi’r galon, ac yn ein helpu i gyfrif ein bendithion, ac yn gwneud i ni ystyried taw problemau bach iawn yw’n rhai ni mewn gwirionedd. Mae hi hefyd yn cynnig cefnogaeth moesol i eraill sy’n yr un sefyllfa a hi.

No Responses

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *