Siarter Eiriolaeth

Ers ei lansio yn 2002, mae  sefydliadau eiriolaeth o bob cwr o'r wlad wedi mabwysiadu'r Siarter Eiriolaeth.

Yn gyfangwbl, cyfrannodd dros 75 o sefydliadau at ei ddatblygiad ac mae llawer mwy o sefydliadau  eiriolaeth yn ei ddefnyddio'n rheolaidd fel arf i ganolbwyntio ar y materion allweddol ac i lywio eu gwaith.

Wedi'i ddatblygu fel set o egwyddorion sylfaenol ar gyfer eiriolaeth, mae'r Siarter wedi ei gynllunio:

  • i lywio'r arfer o eiriolaeth a hyfforddiant.
  • i godi ymwybyddiaeth o werth eiriolaeth.
  • fel arf i drafod gyda chyrff cyllid a chomisiynu.
  • fel arf i sicrhau ansawdd y gwasanaeth

[tp_accordionspro id="15833"]