Syr Simon Jenkins

Written by  in category 
May 3, 2018

Sir Simon JenkinsAlla i ddim honni taw Cymro yw Syr Simon– ganwyd ef yn Birmingham lle roedd ei dad yn weinidog gyda’r Eglwys. Serch hynny, yn fy marn i mae e wedi gwneud dau gyfraniad pwysig i fywyd Cymru.

Yn gyntaf, efe oedd awdur llawlyfr hanes pensaerniol cestyll, tai ac eglwysi Cymru. Llyfr hawdd ei ddarllen a dewis personol cyfareddol: Jenkins S (2008) – Wales: Churches, Houses, Castles. Allen Lane

Mae e’n dynodi mesur poblogrwydd yr adeiladau trwy rhoddi iddynt nifer o sêr mas o 5. Yn eu plith mae un o gyfrinachau gorau Cymru: Eglwys y Drindod Sanctaidd ym Mhontargothi. Mae e’n rhoi 4 seren i Eglwys Gadeiriol Dewi Sant yn Nhŷ Ddewi, a thair seren i’r eglwys ym Mhontargothi.

Yn ail, pan recordiodd Côr Meibion Caerfyrddin eu CD cyntaf, defnyddiwyd Eglwys y Drindod Sanctaidd ym Mhontargothi fel stiwdio recordio dros dro. Rhoddodd Syr Simon ei ganiatad i’r Côr i ddyfynnu yn helaeth o’i lyfr, lle roedd yn sôn am yr Eglwys, yn y nodiadau oedd yn gynwysiedig gyda’r CD. Am ei haelioni, derbyniodd gopi o’r CD*.

Pam ydyn ni’n prynu llyfrau? Un rheswm yw ein bod ni am eu darllen fwy nag unwaith. Dw i’n cyfeirio’n aml at ei lyfr am Gymru. Mae e hefyd wedi ysgrifennu dau lyfr arall rwy’n cyfeirio atynt yn rheolaidd, ond adeiladau yn Lloegr yw eu testun mae arna i ofn! Testun un yw eglwysi, a thestun y llall yw tai. Mae e wedi cynnwys ei ddewis personol o’r mil gorau yn ei farn ef , ac eto wedi rhoi nifer o sêr iddynt yn ôl eu hapel iddo fe. Mae’r llyfrau’n wirioneddol rhagorol. Cyn i mi groesi bont Hafren, rwy’n cyfeirio at y ddau a’u defnyddio i benderfynu pa ffordd fydda i’n cymryd i gyrraedd pen y daith.

A’r newyddion da yw fod y ddau lyfr ar gael ar Amazon am geiniog yr un + cludiant:

  • Jenkins S (2003) – England’s Thousand Best Houses. Allen Lane
  • Jenkins S (2000) – England’s Thousand Best Churches. Allen Lane

*I brynu CD y côr, e-bostiwch fi – ashard61@hotmail.com – gan rhoi’ch cyfeiriad. Pris £10 cod. NEU i ymuno â’r côr dewch i festri Eglwys Crist yng Ngherfyrddin unrhyw nos Fawrth am 7 o’r gloch. Mae’r gallu gyda bob dyn i ganu!

No Responses

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *